Tabulky
Orientační tabulka přiřazení pojistek vn k DTR
Jištění izolovaných vodičů před přetížením
uložení ve vzduchu (pro pojistky PLN gG)
Jištění kabelů před přetížením
uložení v zemi, měrný tepelný odpor 0,7 K.m/W(pro pojistky PLN gG)
Jištění holých vodičů před přetížením
uložení ve vzduchu (pro pojistky PLN gG)
Vodorovné vzdálenosti podz. sítí při souběhu v m
Nejmenší dovolené krytí v m
Svislé vzdálenosti podz. sítí při křížení v m
Minimální vzdálenosti venk. vedení nn v m
dle PNE 33 3302 (při zatížení námrazou, větrem či max. teplotě vodiče)
Minimální vzdálenosti venk. vedení vn v m
dle PNE 33 3301 (při zatížení námrazou, větrem či max. teplotě vodiče)
Minimální vzdálenosti venk. vedení vn v m
dle ČSN EN 50423-1 (při zatížení námrazou, větrem či max. teplotě vodiče)
Transformátory - základní údaje
Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy
Další tabulky

Kontakt
© Autor: Ing. René Vápeník
www.elektro-energetika.cz

QR kód