Česky ENGLISH

Hlavní strana

Fotogalérie

YouTube

STUDIJNÍ OPORA

Výpočty

Ohmův zákon

Matice v R

Matice v C

LinRov

KlinRov

Rozdělení pravděpodobnosti

vše

Vizualizace

Odborné testy

Verze pro mobil

Logické úlohy

Hlavolamy

Testy k získaní ZP

Odkazy

Zajímavé weby

Časopisy

Moje práce

Vědecké články a práce

Odborné články a práce

Ostatní

Z historie

Tvorba webu


ODKAZY

Mezinárodní organizace

Legislativa

Úřady a instituce

Regulační úřady

Energetické společnosti

Přenosové společnosti

Distribuční společnosti

Školy

Fakulty elektrotechniky

Katedry energetiky

Katedry elektrotechniky

Střední elektrotechnické

Učiliště

Predikce předpovědi počasí

Ostatní

Firmy

Mobilní zdroje

Výrobci

Montážní

Poradenské

Ke stažení

On line data

Vše


AUTOR

Kontakt


ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Mensa Česká republika

RSS RSS 2.0Google Pagerank - www.elektro-energetika.czGoogle Pagerank S-Rank - www.elektro-energetika.czS-Rank JyxoRank - www.elektro-energetika.czJyxoRank Nejlepší výsledek doményPublikační systém WAMOSWAMOS SEO nástroje

IP: 44.213.60.33


Dárek pro Putina

Drony NEMESIS

MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.

Srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu
Srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu

Logická olympiáda

PIKOMAT MFF UK

Elektrorevue

Vysoké učení technické v Brně

Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně

Elektroenergetika na Wikipedii

Czech National Team

Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.

Signum belli 1914


Ministerstvo průmyslu a obchodu

http://www.mpo.cz/
Česká republika
Energetický regulační úřad

http://www.eru.cz/
Česká republika
Státní energetická inspekce

http://www.cr-sei.cz/
Česká republika
Institut technické inspekce

http://www.iti.cz/
Česká republika
Státní úřad inspekce práce

http://www.suip.cz/
Česká republika
Operátor trhu s elektřinou, a.s.

http://www.ote-cr.cz/
Česká republika
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

http://www.unmz.cz/
Česká republika
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

http://www.sujb.cz/
Česká republika
ČENES, o. s.
Česká energetická společnost, občanské sdružení
http://www.csvts.cz/cenes/
Česká republika
SÚRAO
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je organizační složka státu zřízená na základě zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).
http://www.surao.cz/
Česká republika
NEPRA
National Electric Power Regulatory Authority Islamic Republic of Pakistan
http://www.nepra.org.pk/
Pakistán
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

http://www.urso.gov.sk
Slovensko
Urząd Regulacji Energetyki / The Energy Regulatory Office of Poland (URE / ERO)

http://bip.ure.gov.pl/
Polsko
Energie-Control Austria (E-Control)

http://www.e-control.at/
Rakousko
Commission pour la Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG)

http://www.creg.be/
Belgie
State Energy & Water Regulatory Commission (SEWRC)

http://www.dker.bg/
Bulharsko
Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA)

http://www.cera.org.cy/
Kypr
Energitilsynet - Danish Energy Regulatory Authority (DERA)

http://www.dera.dk
Dánsko
Konkurentsiamet - Estonian Competition Authority - Energy Regulatory Dept (ECA)

http://www.konkurentsiamet.ee
Estonsko
Energiamarkkinavirasto - The Energy Market Authority (EMV)

http://www.energiamarkkinavirasto.fi/
Finsko
Commission de Régulation de l'Energie (CRE)

http://www.cre.fr/
Francie
Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Posts and Railway (Bundesnetzagentur - BNetzA)

http://www.bundesnetzagentur.de/
Německo
Regulatory Authority for Energy (PAE / RAE)

http://www.rae.gr/
Řecko
Magyar Energia Hivatal / Hungarian Energy Office (MEH / HEO)

http://www.eh.gov.hu/
Maďarsko
Orkustofnun / National Energy Authority Orkugardi

http://www.os.is/
Island
Commission for Energy Regulation (CER) The Exchange

http://www.cer.ie/
Irsko
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG)

http://www.autorita.energia.it/
Itálie
Sabiedrisko pakalpojumu regulçðanas komisija / Public Utilities Commission (PUC)

http://www.sprk.gov.lv/
Lotyšsko
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija / National Control Commission for Prices and Energy (NCC)

http://www.regula.lt/
Litva
Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR)

http://www.ilr.lu/
Lucembursko
Malta Resources Authority (MRA)

http://www.mra.org.mt/
Malta
Dutch Office of Energy Regulation / Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

http://www.dte.nl/
Nizozemí
Norges vassdrags- og energidirektorat / Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)

http://www.nve.no/
Norsko
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos / Energy Services Regulatory Authority (ERSE)

http://www.erse.pt/
Portugalsko
Antoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei/Romanian Energy Regulatory Authority (ANRE)

http://www.anre.ro/
Rumunsko
Javna Agencija Republike Slovenije za energijo / Energy Agency of the Republic of Slovenia

http://www.agen-rs.si/
Slovinsko
La Comisión Nacional de Energía / National Energy Commission (CNE)

http://www.cne.es/
Španělsko
Energimarknadsinpektionen / Energy Markets Inspectorate(EI)

http://www.ei.se/
Švédsko
Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem)

http://www.ofgem.gov.uk/
Velká Británie
Federal Electricity Commission (ElCom)

http://www.admin.ch/
Švýcarsko
Energy Regulatory Commission of the Republic of Macedonia (ERC)

http://www.erc.org.mk/
Makedonie
     Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional


Kontakt © 2007-2011 Autor: René Vápeník www.elektro-energetika.cz