Česky ENGLISH

Main page

Photo gallery

YouTube

STUDY SUPPORT

Calculations

Ohmův zákon

Matrix in R

Matrix in C

LinEqu

ClinEqu

Probability distribution

all

Visualization

Links

Interesting sites

Journals

My work

Vědecké články a práce

Odborné články a práce

Other

Z historie

Creation of web


LINKS

International organizations

Legislation

Authorities and institutions

Regulatory authorities

Energy companies

Transmission system operators

Distribution system operators

Schools

Faculty of Power and Electrical engineering

Department of Electric Power Engineering

Department of Electrical Engineering

Secondary School of Electrical Engineering

Vocational School

Weather prediction

Other

Company

(EN)

Manufacturer

Assembly

Advisory

Downloads

On line data

All


AUTHOR

Curriculum vitae

Contact


ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Mining in the Pribram (only czech)

Mensa of the Czech Republic (only czech)

RSS RSS 2.0Google Pagerank - www.elektro-energetika.czGoogle Pagerank S-Rank - www.elektro-energetika.czS-Rank JyxoRank - www.elektro-energetika.czJyxoRank Nejlepší výsledek doményPublikační systém WAMOSWAMOS SEO nástroje

IP: 3.230.154.90Hvězdičky na Černovír - crowfunding kampaň

MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.

Cenový kalkulátor plateb za dodávku elektřiny podnikatelům i domácnostem
Cenový kalkulátor plateb za dodávku elektřiny podnikatelům i domácnostem

Logická olympiáda

PIKOMAT MFF UK

Elektrorevue

Vysoké učení technické v Brně

Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně

Elektroenergetika na Wikipedii

Czech National Team

Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.

Signum belli 1914


438/1919 Sb.
Zákon o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=1339&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
Czech Republic
139/1926 Sb.
Zákon o finanční podpoře elektrisace venkova
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=4213&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
Czech Republic
235/1946 Sb.
Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=235&r=1946
Czech Republic
273/1949 Sb.
Zákon o soustavné elektrisaci venkova
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=273&r=1949
Czech Republic
79/1957 Sb.
Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=79&r=1957
Czech Republic
80/1957
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=80&r=1957
Czech Republic
153/1961
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=153&r=1961
Czech Republic
140/1978
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=140&r=1978
Czech Republic
222/1994 Sb.
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=222&r=1994
Czech Republic
314/2009 Sb
Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=314&r=2009
Czech Republic
Pravidla provozování distribučních soustav

http://www.predistribuce.cz/distribuce/distribucni-sit/pravidla-provozovani.html
Czech Republic
     Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional


Contact © 2007-2011 Author: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu