Česky ENGLISH

Hlavní strana

Fotogalérie

YouTube

STUDIJNÍ OPORA

Výpočty

Ohmův zákon

Matice v R

Matice v C

LinRov

KlinRov

Rozdělení pravděpodobnosti

vše

Vizualizace

Odborné testy

Verze pro mobil

Logické úlohy

Hlavolamy

Testy k získaní ZP

Odkazy

Zajímavé weby

Časopisy

Moje práce

Vědecké články a práce

Odborné články a práce

Ostatní

Z historie

Tvorba webu


ODKAZY

Mezinárodní organizace

Legislativa

Úřady a instituce

Regulační úřady

Energetické společnosti

Přenosové společnosti

Distribuční společnosti

Školy

Fakulty elektrotechniky

Katedry energetiky

Katedry elektrotechniky

Střední elektrotechnické

Učiliště

Predikce předpovědi počasí

Ostatní

Firmy

Mobilní zdroje

Výrobci

Montážní

Poradenské

Ke stažení

On line data

Vše


AUTOR

Kontakt


ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Mensa Česká republika

RSS RSS 2.0Google Pagerank - www.elektro-energetika.czGoogle Pagerank S-Rank - www.elektro-energetika.czS-Rank JyxoRank - www.elektro-energetika.czJyxoRank Nejlepší výsledek doményPublikační systém WAMOSWAMOS SEO nástroje

IP: 44.213.60.33


Dárek pro Putina

Drony NEMESIS

MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.

Srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu
Srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu

Logická olympiáda

PIKOMAT MFF UK

Elektrorevue

Vysoké učení technické v Brně

Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně

Elektroenergetika na Wikipedii

Czech National Team

Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.

Signum belli 1914


Aktuální radarová data

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/data_jsradview.html
Česká republika
Meteoradar(Německo)

http://www.wetterspiegel.de/de/europa/deutschland/5.html
Německo
Radarové odhady srážek
Srážky na území ČR - kombinace radarového odhadu a pozemních srážkoměrů
http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php
Česká republika
MEg40 online
Ukázka měření v reálném čase – komunikace GPRS
http://www.e-mega.cz/meg40online/meg40onlinesite.php
Česká republika
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
Na stránkách najdete nejen nabídku škol a oborů vzdělávání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce a ukázky reálných pracovních prostředí, které Vám mohou volbu studia usnadnit.
http://www.infoabsolvent.cz/
Česká republika
Předpovědní model ALADIN

http://pr-asv.chmi.cz/aladin/index.php?run=latest
Česká republika
POVODŇOVÁ SLUŽBA

http://hydro.chmi.cz/hpps/
Česká republika
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY (SIVS)

http://pocasi.chmi.cz/index.html/
Česká republika
METEOALARM (EVROPA)

http://www.meteoalarm.eu/
Evropská unie
EnergySpectrum
is a scientific journal focusing on the areas of production, transmission, distribution and use of electricity.
http://energyspectrum.net/
Česká republika
Ministerstvo průmyslu a obchodu

http://www.mpo.cz/
Česká republika
Energetický regulační úřad

http://www.eru.cz/
Česká republika
Státní energetická inspekce

http://www.cr-sei.cz/
Česká republika
Institut technické inspekce

http://www.iti.cz/
Česká republika
Státní úřad inspekce práce

http://www.suip.cz/
Česká republika
Operátor trhu s elektřinou, a.s.

http://www.ote-cr.cz/
Česká republika
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

http://www.unmz.cz/
Česká republika
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

http://www.sujb.cz/
Česká republika
ČEPS a.s.

http://www.ceps.cz/
Česká republika
Skupina ČEZ

http://www.cez.cz/
Česká republika
Skupina E.ON

http://www.eon.cz/
Česká republika
Skupina PRE

http://www.pre.cz/
Česká republika
ČEZ Distribuce, a. s.

http://www.cezdistribuce.cz/
Česká republika
Koncern RWE

http://www.rwe.cz/
Česká republika
Katedra elektroenergetiky, ČVUT Praha

http://k315.feld.cvut.cz/
Česká republika
Ústav elektroenergetiky, VUT Brno

http://www.ueen.feec.vutbr.cz/
Česká republika
Katedra elektroenergetiky, VŠB TU Ostrava

http://fei1.vsb.cz/kat451/
Česká republika
Katedra elektroenergetiky, ZU, Plzeň

http://www.fel.zcu.cz/ktd.aspx?ktd=KEE
Česká republika
Katedra elektroenergetiky, STU, Bratislava

http://www.kee.elf.stuba.sk/
Slovensko
Katedra elektroenergetiky, Košice

http://www.tuke.sk/fei-kee/kee-s.html
Slovensko
Katedra výkonových elektrotechnických systémov, Žilina

http://www.kves.uniza.sk/
Slovensko
PowerWiki Elektroenergetika
Znalostní portál Katedry elektroenergetiky FEL ČVUT.
http://www.powerwiki.cz/
Česká republika
RNDr. Michal Novák, Ph.D.
Studijní opora pro matematiku, On-line aplikace (matice, derivace, slovník a další)
http://www.umat.feec.vutbr.cz/~novakm/
Česká republika
Odborné učebnice pro energetiku

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Česká republika
../data/ucebnice/CVUT-1-Elektrarny.pdf Jaderné a klasické elektrárny (26.4 MB)
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-1-Elektrarny.pdf
Česká republika
../data/ucebnice/CVUT-2-OZE.pdf Obnovitelné zdroje elektrické energie (39.8 MB)
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-2-OZE.pdf
Česká republika
../data/ucebnice/CVUT-3-Elektrotepelna.pdf Elektrotepelná technika (21.2 MB)
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-3-Elektrotepelna.pdf
Česká republika
../data/ucebnice/CVUT-4-Navrh_siti.pdf Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí (12.1 MB)
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-4-Navrh_siti.pdf
Česká republika
../data/ucebnice/CVUT-5-Monitorovani.pdf Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav (15.6 MB)
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-5-Monitorovani.pdf
Česká republika
../data/ucebnice/CVUT-6-Svetelna.pdf Světelná technika (52.5 MB)
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-6-Svetelna.pdf
Česká republika
../data/ucebnice/CVUT-7-Provoz.pdf Provoz distribučních soustav (6.8 MB)
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-7-Provoz.pdf
Česká republika
Miroslav Cihelka
kompletní dodávky elektro od zadání až po kolaudaci
http://www.cihelka-elektro.cz/
Česká republika
DRIBO , spol. s r.o.
spínací přístroje VN
http://www.dribo.cz/
Česká republika
LOPOUR a syn s.r.o.
tyče pro odstraňování námrazy, ovládání odpojovačů Flrm, tyče na prořezy
http://www.lopour.cz/
Česká republika
zkratovací soupravy NN, VN a VVN, fázovací soupravy VN, zkouąečky VN a VVN, vypínací tyče atd.
ELEKTROPOMŮCKY PARDUBICE, s.r.o.
http://www.elpom.cz/
Česká republika
BINOX s.r.o.
dalekohledy
http://www.binox.cz/
Česká republika
CANIS safety a.s.
ochranné přilby 3M a příslušenství
http://www.canis.cz/
Česká republika
DEVA F-M. s.r.o.
ochranné oděvy RAFINÉR a LEZEC III
http://www.deva-fm.cz/
Česká republika
TOPCENTRUM
nářadí
http://www.topcentrum.cz
Česká republika
ALVE spol. s r.o
žebříky
http://www.alve.cz/index2.htm
Česká republika
EUROLAMP s.r.o.
svítilny
http://www.eurolamp.cz/
Česká republika
PELCO
žebříky
http://www.pelco.co.nz//
Nový Zéland
Prabos plus a.s.
bezpečnostní a pracovní obuv
http://www.prabos.cz/
Česká republika
Energyweb

http://www.simopt.cz/energyweb/
Česká republika
BEN - technická literatura

http://www.ben.cz/cz/
Česká republika
Agentura IRIS

http://www.ielektro.com/
Česká republika
BOZP

http://www.bozpinfo.cz/
Česká republika
i-EKIS Energetické Konzultační a Informační Středisko České energetické agentury

http://www.i-ekis.cz/
Česká republika
Elektrotechnické tabulky

http://www.elektrotechnicke-tabulky.cz/
Česká republika
Simulátor jaderné elektrárny na PC
Počítačový program matematicky simuluje a názorným způsobem ukazuje procesy probíhající v jaderné elektrárně. Pro konkrétní uspořádání jednotlivých zařízení v modelu a hlavní parametry byla vzorem Jaderná elektrárna Temelín s reaktory typu VVER 1000.
http://www.cez.cz/cs/veda-a-vzdelavani/pro-studenty/materialy-ke-studiu/pocitacove-programy/4.html
Česká republika
OEZ s.r.o.
Software ke stažení (výpočtový program SICHR a jiné)
http://www.oez.cz/ke-stazeni/sw-podpora
Česká republika
Přeshraniční toky výkonu ČR
Přebíráno ze stránek ČEPS a.s.
http://www2.ceps.cz/FU_ONLINE_I/ZatizeniM_ProfiluS_Plany.aspx
Česká republika
European Network of Transmission System Operators

http://www.entsoe.eu/
Evropská unie
Elektrotechnické tabulky

http://www.elektrotechnicke-tabulky.cz/
Česká republika
Převod fyzikálních jednotek

http://www.prevod.cz/
Česká republika
Fyzikální konstanty (anglicky)

http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html
USA
All About Circuits
This site provides a series of online textbooks covering electricity and electronics.
http://www.allaboutcircuits.com/
USA
http://www.g3ynh.info/zdocs/AC_theory/AC_theory.pdf AC electrical theory
An introduction to phasors, impedance and admittance, with emphasis on radio frequencies.By David W. Knight
http://www.g3ynh.info/zdocs/AC_theory/AC_theory.pdf
Velká Británie
http://physics.fme.vutbr.cz/files/opory/pdf/F2/F2.pdf Elektřina a magnetismus
hypertextová verze vycházející z přepracovaných skript Fyzika II, autorů: Šantavý, Liška
http://physics.fme.vutbr.cz/files/opory/pdf/F2/F2.pdf
Česká republika
Encyklopedie fyziky
Jaroslav Reichl, Martin Všetička
http://fyzika.jreichl.com/index.php
Česká republika
NetCalc
A web-based graphic calculator
http://www.netcalc.org/
USA
PSE - Operator S.A. (Operator Systemu Przesytowego S.A.)
Poland
http://www.pse-operator.pl
Polsko
UKRENERGO National Power Company
Ukraine
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua
Ukrajina
Verbund Austrian Power Grid AG
Austria
http://www.verbund.at/
Rakousko
TIWAG-Netz AG
Austria
http://www.tiwag-netz.at/
Rakousko
VKW- Übertragungsnetz AG – VKW-UNG
Austria
http://www.vkw-grid.at/
Rakousko
Elia System Operator S.A.
Belgium
http://www.elia.be/
Belgie
CEPS, a.s.
Czech Republic
http://www.ceps.cz
Česká republika
ELTRA
Denmark
http://www.eltra.dk/
Dánsko
Elkraft System
Denmark
http://www.elkraft-system.dk/
Dánsko
Fingrid Oyj
Finland
http://www.fingrid.fi/
Finsko
Reseau de Transport D’electricite – RTE
France
http://www.rte-france.com/
Francie
Hellenic Transmission System Operator S.A. – HTSO
Greece
http://www.desmie.gr/
Řecko
Red Electrica de Espana SA
Spain
http://www.ree.es/
Španělsko
TenneT, Transmission System Operator B.V.
Holland
http://www.tennet.org/
Nizozemí
ESB National
Ireland
http://www.esb.ie/
Irsko
EirGrid
Ireland
http://www.eirgrid.com/
Irsko
CEGEDEL SA
Luxemburg
http://www.cegedel.lu/
Lucembursko
EnBW Transportnetze AG
Germany
http://www.enbw.com/
Německo
E.ON Netz GmbH – E.ON Netz
Germany
http://www.eon-netz.com/
Německo
RWE Transportnetz Strom GmbH
Germany
http://www.rwetransportnetzstrom.com/
Německo
Vattenfall Europe Transmission GmbH
Germany
http://transmission.vattenfall.de/
Německo
Statnett
Norway
http://www.statnett.no/
Norsko
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.
Portugl
http://www.ren.pt/
Portugalsko
SEPS, a.s.
Slovakia
http://www.sepsas.sk/
Slovensko
ELES
Slovenia
http://www.tso.eles.si/
Slovinsko
Aare-Tessin Ltd. for Electricity – ATEL
Switzerland
http://www.atel.ch/
Švýcarsko
BKW Übertragungsnetz AG
Switzerland
http://www.bkw.ch/
Švýcarsko
EGL Grid AG
Switzerland
http://www.egl.ch/
Švýcarsko
Energie Ouest Suisse SA – EOS
Switzerland
http://www.eos-gd.ch/
Švýcarsko
Nordostschweizerische Kraftwerke AG – NOK
Switzerland
http://www.nok.ch/
Švýcarsko
Affärsverket Svenska Kraftnät
Sweden
http://www.svk.se/
Švédsko
MAVIR Rt.
Hungary
http://www.mavir.hu/
Maďarsko
Scottish Power
Great Britain
http://www.scottishpower.com/
Velká Británie
Scottish and Southern Energy Plc
Great Britain
http://www.scottish-southern.co.uk/
Velká Británie
SONI (System Operator for Northern Ireland)
Great Britain
http://www.soni.ltd.uk/
Velká Británie
National Grid UK
Great Britain
http://www.nationalgrid.com/uk
Velká Británie
Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale
Italy
http://www.terna.it/
Itálie
KESH - Korporata Energjitike Shqiptare
Albania
http://www.kesh.com.al/
Albánie
World Nuclear Association

http://www.world-nuclear.org/
-
EDF
France
http://www.edf.fr
Francie
Lietuvos Energija AB
Lithuania
http://www.lpc.lt/
Litva
BELENERGO
Belarus
http://www.energo.by/
Bělorusko
ISO BiH (Nezavisni operator sustava u Bosni i Hercegovini)
Bosnia and Hercegovina
http://www.zekc.t-ba.net/
Bosna a Hercegovina
NEK (Natsionalna Elektricheska Kompania EAD)
Bulgaria
http://www.nek.bg/
Bulharsko
HEP-OPS (HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o.)
Croatia
http://www.hep.hr/
Chorvatsko
TSO-Cyprus (Transmission System Operator - Cyprus)
Cyprus
http://www.dsm.org.cy/
Kypr
EESTI ENERGIJA
Estonia
http://www.energia.ee/
Estonsko
Latvenergo
Latvia
http://www.latvenergo.lv/
Lotyšsko
MEPSO (Elektrostopanstvo na Makedonija AD, Skopje)
Former Yugoslavian Republic of Makedonia
http://www.esmak.com.mk/
Makedonie
Transelectrica (Transelectrica S.A. )
Romania
http://portal.transelectrica.ro/
Rumunsko
UES SO-CDA (System Operator - Centralized Dispatching Administration)
Russia
http://www.so-cdu.ru/
Rusko
JP EMS (JP Elektromreža Srbije)
Serbia
http://www.ems.co.yu/atc_en.htm
Srbsko
Energinet.dk
Denmark
http://energinet.dk/
Dánsko
The Egyptian Electricity Transmission Company
Egypt
http://www.egyptera.com
Egypt
Arab Union of Producers, Transporters and Distributors of Elektricity
Arab Union
http://www.auptde.org/
-
Eskom
South Africa
http://www.eskom.co.za/
Jižní Afrika
AltaLink - Alberta's Transmission Leader
Canada
http://www.altalink.ca/
Kanada
Türkiye Elektrik Iletim A.Ş. (TEIAŞ)
Turkey
http://www.teias.gov.tr/eng/
Turecko
Department of Energy, Power Engineering and Environment
University of Zagreb
www.depee.fsb.hr
Chorvatsko
Department of Electric Power Engineering
Norwegian University of Science and Technology - Norway
www.ntnu.no/elkraft/english
Norsko
Department of Power Engineering
Yarmouk University - Jordan
http://portal.yu.edu.jo/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=118
Jordánsko
Department of Power Engineering
North China Electric Power University - China
http://thermal.ncepu.edu.cn/Eversion/PDintro/YangYP.htm
Čína
Power department, Electrical Engineering Faculty,
K.N.Toosi University of Technology - Iran
http://www.ee.kntu.ac.ir/pow/default.asp
Irán
Department "Electric power industry and electric power supply"
Nizhny Novgorod State Technical university - Russian Federation
http://www.nntu.sci-nnov.ru/NSTU/facul/Fae/ee_r.html
Rusko
Power Engineering Department
UPT - Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica - Romania
http://www.et.upt.ro/ee/index.php?sublink=26&link=4&lang=en
Rumunsko
Department of Power Engineering and Automation
National Agricultural University of Ukraine - Ukraine
http://eng.nauu.kiev.ua/?id=389
Ukrajina
Department of Power Engineering
Hijjawi Faculty for Engineering Technology - Jordan
http://www.angelfire.com/ri/powereng/power.htm
Jordánsko
Department of Power Engineering
State Engineering University of Armenia - Armenia
http://www.seua.am/eng/energo/index.htm
Arménie
Department of Power Engineering and Environmental Protection
Akademia Górniczo-Hutnicza - Poland
http://www.keios.agh.edu.pl/
Polsko
Renewable Energy Sources & Hydro Power Engineering Department
St.Petersburg State Technical University - Russia
http://vieg.cef.spbstu.ru/
Rusko
Electrical, Computer, and Systems Engineering Department
Rensselaer Polytechnic Institute - USA
http://www.ecse.rpi.edu/
USA
Department of Electrical Power Engineering
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) - Malaysia
http://fkee.uthm.edu.my/v2/index.php/de/jek
Malajsie
Department of Electrical and Computer Engineering
University of Waterloo - Canada
http://www.ece.uwaterloo.ca/Graduate/PowerMEng/
Kanada
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno

http://www.dubno.cz/
Česká republika
Střední odborná škola elektrotechnická,Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou

http://www.sosehl.cz/
Česká republika
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze
http://www.fel.cvut.cz/
Česká republika
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně
http://www.feec.vutbr.cz/
Česká republika
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
http://fei1.vsb.cz/
Česká republika
Fakulta elektrotechnická
Západočeská univerzita v Plzni
http://www.fel.zcu.cz/
Česká republika
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
http://www.fei.stuba.sk/
Slovensko
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach
http://www.fei.tuke.sk/
Slovensko
Elektrotechnická fakulta
Žilinská univerzita
http://fel.uniza.sk/
Slovensko
Leonardo ENERGY
The Global Community for Sustainable Energy Professionals
http://www.leonardo-energy.org/
-
Kvalita elektrické energie
Odborné publikace věnované kvalitě elektrické energie
http://copperalliance.eu/cz/publikace?taxonomy=tags&propertyName=tags&taxon=power-quality
Česká republika
ELTRAF, a.s.
Výrobce blokových transformoven vn/nn a rozváděčů vn, nn
http://www.eltraf.cz/
Česká republika
AZ Elektrostav, a.s.
Stavby elektrických a optotelekomunikačních zařízení od A do Z
http://www.az-elektrostav.cz/
Česká republika
Elektrostav Strakonice s.r.o.
montáž a výstavba elektrických zařízení NN a VN
http://www.elektrostavst.cz/
Česká republika
ENERGON DOBŘÍŠ, s.r.o.
komplexní dodávky staveb
http://www.energon.cz/
Česká republika
Projekt MEDARD
předpovědní model počasí
http://www.medard-online.cz/
Česká republika
Předpovědní model RIU
Předpovědní model pro Evropu (německy a anglicky)
http://db.eurad.uni-koeln.de/prognose/meur_e.html
Německo
Department of Electrical Engineering
Indian Institute of Technology Madras - India
http://www.ee.iitm.ac.in/
Indie
Department of Electrical Engineering
Princeton University - USA
http://www.ee.princeton.edu/
USA
Electrical Engineering
University of Washington - USA
http://www.ee.washington.edu/
USA
Department of Electrical Engineering
National Chung Cheng University - Taiwan
http://www.ee.ccu.edu.tw/index_e.htm
Tchajwan
Department of Electrical and Systems Engineering (ESE)
University of Pennsylvania - USA
http://www.ese.upenn.edu/
USA
Department of Electrical and Computer Engineering
Carnegie Mellon University - USA
http://www.ece.cmu.edu/
USA
The Bradley Department of Electrical & Computer Engineering
Virginia Tech - USA
http://www.ece.vt.edu/
USA
Department of Electrical Engineering and Computer Science
Massachusetts Institute of Technology - USA
http://www.eecs.mit.edu/
USA
Department of Electrical Engineering
Sharif University of Technology - Iran
http://ee.sharif.edu/
Irán
Department of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology (AUT) - Iran
http://ele.aut.ac.ir/
Irán
Electrical Engineering Department
Faculty of Enginering, University of Indonesia
http://www.ee.ui.ac.id/
Indonézie
Department of Electrical & Computer Engineering
Texas A&M University - USA
http://www.ece.tamu.edu/
USA
Department of Electrical Engineering
Stanford University - USA
http://www-ee.stanford.edu/
USA
Department of Electrical and Computer Engineering
Drexel University - USA
http://power.ece.drexel.edu/
USA
Vysoké učení technické v Praze

http://www.cvut.cz/
Česká republika
Online integrator
Online výpočet integrálů
http://integrals.wolfram.com/
USA
Vysoké technické učení v Brně

http://www.vutbr.cz/
Česká republika
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://www.vsb.cz/
Česká republika
Západočeská univerzita v Plzni

http://www.zcu.cz/
Česká republika
Slovenská technická univerzita v Bratislave

http://www.stuba.sk/
Slovensko
Technická univerzita v Košiciach

http://www.tuke.sk/
Slovensko
Žilinská univerzita

http://www.uniza.sk/
Slovensko
Departamento de Engenharia Elétrica (ENE)
Universidade de Brasília
http://www.ene.unb.br/
Brazílie
Sudan University of Science and Technology

http://www.sustech.edu/
Sudán
College of Engineering at Sudan University of Science and technology

http://www.sustech.edu/faculty_en/
Sudán
Moscow Power Engineering Institute (Technical University)

http://www.mpei.ru/
Rusko
Electrical and Computer Engineering
University of Canterbury
http://www.elec.canterbury.ac.nz/
Nový Zéland
Department of Electrical Engineering
The Technion – Israel Institute of Technology
http://webee.technion.ac.il/
Izrael
Department of Electrical and Electronics Engineering
Sophia University
http://www.ee.sophia.ac.jp/
Japonsko
Department of Electrical and Electronics Engineering
Bilkent University
http://www.ee.bilkent.edu.tr/
Turecko
Department of Electrical and Electronics Engineering
Middle East Technical University
http://www.eee.metu.edu.tr/
Turecko
Department of Electrical and Electronics Engineering
Bogaziçi University
http://www.ee.boun.edu.tr/
Turecko
Department of Electrical Engineering
University of Engineering and Technology Lahore
http://www.uet.edu.pk/faculties/facultiesinfo/ee/
Pakistán
The Electrical Engineering Department
Assiut University
http://www.aun.edu.eg/fac_eng/english/elec/elec_index.htm
Egypt
Electrical Engineering Department
Politecnico di Torino
http://www.delet.polito.it/
Itálie
Department of Electrical Engineering
Technical University of Denmark
http://www.elektro.dtu.dk/English.aspx
Dánsko
Technical University of Denmark

http://www.dtu.dk/english.aspx
Dánsko
Electrical Construction & Maintenance (EC&M) magazine

http://ecmweb.com/
USA
Střední průmyslová škola elektrotechnická
V Úžlabině 320,100 00 Praha 10
http://www.uzlabina.cz/
Česká republika
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola
Karla IV. 13, 531 69 Pardubice
http://www.spse.cz/
Česká republika
VOŠ a SPŠE Plzeň
Koterovská 85, 326 00 Plzeň
http://www.spse.pilsedu.cz/
Česká republika
Střední průmyslová škola elektrotechnická HAVÍŘOV
Makarenkova 1, Havířov-Město
http://www.sselek-havirov.cz/
Česká republika
Střední průmyslová škola elektrotechnická
Ječná 30, Praha 2
http://www.spsejecna.cz/
Česká republika
Střední škola elektrotechnická
744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Křižíkova 1258
http://www.spsefren.cz/
Česká republika
Střední průmyslová škola elektrotechnická
Kounicova 16, 611 00 Brno
http://www.spsebr.cz/
Česká republika
Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice
Gen. Svobody 2, 789 85 Mohelnice
http://www.spsemoh.cz/
Česká republika
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška
Čs.odboje 670, Dobruška
http://www.spse.dobruska.cz/
Česká republika
VOŠ a SPŠE Olomouc
Božetěchova 3, 772 00 Olomouc
http://www.spseol.cz/
Česká republika
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka,
Praha 1, Na Příkopě 16
http://www.vosaspsekrizik.cz/cs/
Česká republika
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola
Liberec 1, Masarykova 3,
http://www.pslib.cz/
Česká republika
Council of European Energy Regulators

http://www.energy-regulators.eu/
Evropská unie
International Energy Regulation Network

http://www.iern.net/
-
Wykresy funkcji
Vykreslování funkcí
http://www.wykresyfunkcji.pl/
Polsko
Validátor kódu HTML · XHTML · WAP · SVG

http://validator.w3.cz/
Česká republika
Překladač ORG

http://www.prekladac.org/
-
Jak psát web

http://www.jakpsatweb.cz/
Česká republika
Jak psát web
Entity v HTML
http://www.jakpsatweb.cz/html/entity-vsechny.html
Česká republika
PHP (anglicky)

http://www.php.net/
-
Validátor kódu (oficiální, anglický)

http://validator.w3.org/
-
Schneider Electric

http://www.schneider-electric.cz/
Česká republika
doc. Dr. Ing. Veleslav Mach
osobní články
http://homen.vsb.cz/~mah30/
Česká republika
SEG s.r.o. 
Mobilní náhradní zdroje, mobilní transformační stanice, opravy a výměny transformátorů
http://www.seg.cz/
Česká republika
Carrot Euro
NONSTOP HOTLINE
http://www.carroteuro.com/cz/sluzby/nonstop-hotline/
Česká republika
OEZ s.r.o.
Dodavatel produktů a služeb v oblasti jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí.
http://www.oez.cz/
Česká republika
ABB s.r.o.
ABB je přední světová firma poskytující technologie pro energetiku a automatizaci
http://www.abb.cz/
Česká republika
ZAT, a.s.,
přední český výrobce řídících systémů, především pro jadernou i nejadernou energetiku, dopravní systémy, důlní zařízení apod.
http://www.zat.cz/
Česká republika
Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.,
Služba Energency
http://www.p-z.cz/cs/site/pz-pujcovna/pu-elektrocentral/pu-ele-nase-sluzby/pu-ele-sluzba-energency.htm
Česká republika
Elektrorevue
Časopis pro elektrotechniku ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Česká republika
Energetika
Časopis ENERGETIKA je odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a použití energie s více než padesátiletou historií.
http://www.energetik.cz/hlavni3.html?m1=/energetika/index.html
Česká republika
../teorie_a_praxe/jnaj.pdf J na J (182.9 kB)
Návod, jak umocnit komplexní jedničku komplexní jedničkou
../teorie_a_praxe/jnaj.pdf
Česká republika
Miniencyklopedie solární energie
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/solarni/solar.htm
Česká republika
Zajímavá fyzika – Albert Einstein
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/einstein/einstein.htm
Česká republika
Zajímavá fyzika – RTG záření
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/rtg/index.htm
Česká republika
Zajímavá fyzika – Lasery kolem nás
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/laser/laser.htm
Česká republika
Zajímavá fyzika – K vysokým energiím
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/urychl/detekce.htm
Česká republika
Miniencyklopedie elektřiny
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/index.htm
Česká republika
Miniencyklopedie jaderné energetiky
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/index.htm
Česká republika
../teorie_a_praxe/teapr_mereni.pdf Teorie a praxe v elektrotechnice (151.8 kB)
Měření při zajišťování provozu distribuční soustavy
../teorie_a_praxe/teapr_mereni.pdf
Česká republika
../teorie_a_praxe/teapr_patero.pdf Teorie a praxe v elektrotechnice (414 kB)
Elektrikářské patero a co se všechno se za ním skrývá
../teorie_a_praxe/teapr_patero.pdf
Česká republika
../teorie_a_praxe/teapr_zkratovani.pdf Teorie a praxe v elektrotechnice (349.9 kB)
Zkratování
../teorie_a_praxe/teapr_zkratovani.pdf
Česká republika
ELEKTRO
Odborný časopis pro elektrotechniku
http://www.odbornecasopisy.cz/
Česká republika
ČENES, o. s.
Česká energetická společnost, občanské sdružení
http://www.csvts.cz/cenes/
Česká republika
Tyco Electronics Czech s.r.o.
Nadnárodní společnost Tyco Electronics je všestrannou výrobní a servisní společností.
http://www.tycoelectronics.cz/
Česká republika
Eaton Elektrotechnika s.r.o.,
Zabývá se výrobou přístrojů pro domovní a průmyslové instalace a přístrojů pro distribuci elektrické energie
http://www.eatonelektrotechnika.cz/
Česká republika
Eaton Elektrotechnika s.r.o.,
Software ke stažení
http://www.eatonelektrotechnika.cz/podpora-software
Česká republika
Elektroinstalatér
Časopis je zaměřen na praxi v oboru elektro.
http://www.cntl.cz/index.html?o_lev=1
Česká republika
Energie kolem nás
Odborný časopis
http://www.ekn.cz/
Česká republika
Ensto Czech, s.r.o.
Mezinárodní rodinná společnost založená v roce 1958, specializovaná na vývoj, výrobu a prodej elektrických systémů a dodávek elektrické energie.
http://www.ensto.com/www/czech/
Česká republika
Portál TZB-info
Oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov
http://www.tzb-info.cz/
Česká republika
Třípól
časopis pro studenty
http://www.tretipol.cz/
Česká republika
JTIE
Časopis pro technickou a informační výchovu
http://jtie.upol.cz/
Česká republika
MAAE
Mezinárodní agentura pro jadernou energii
http://www.iaea.org/
Rakousko
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Výrobce výkonových transformátorů
http://www.bez.sk/
Slovensko
DOHNÁLEK
ochrany pro energetiku
http://www.dohnalek.cz/
Česká republika
SÚRAO
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je organizační složka státu zřízená na základě zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).
http://www.surao.cz/
Česká republika
ALDEBARAN GROUP FOR ASTROPHYSICS
Sdružení ALDEBARAN GROUP FOR ASTROPHYSICS má za hlavní cíl propagaci astrofyziky a fyziky plazmatu
http://www.aldebaran.cz/
Česká republika
Fyzikální webové stránky - webFyzika
Internetové stránky webFyzika (http://webFyzika.fsv.cvut.cz/) je fyzikální výukový web, který vznikl na katedře fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Je tedy především zaměřen na podporu teoretické i experimentální výuky studentů v různých oblastech fyziky (mechanika, termodynamika, elektřina a magnetismus, optika, základy moderní fyziky) a počítačového modelování ve fyzice a inženýrství. Nicméně uvedené informace mohou vhodně použít i studenti z jiných vysokých škol a další zájemci o fyziku.
http://webfyzika.fsv.cvut.cz/
Česká republika
Paul Falstad
Matematické a fyzikální aplety
http://www.falstad.com/mathphysics.html
USA
LaTeX editor rovnic
Online editor rovnic v PHP
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
Velká Británie
Teorie a praxe v elektrotechnice
Elektrotechnické vzorce
../teorie_a_praxe/vzorce.php
Česká republika
Teorie a praxe v elektrotechnice
Matematické vzorce
../teorie_a_praxe/vzorce_mat.php
Česká republika
SOLLARIS
Online monitoring FVE
http://statistiky.sollaris.cz/index-1.php
Česká republika
Přeshraniční toky - Slovensko
Actual data of Slovakia power system
https://dae.sepsas.sk/default.aspx?UC_CODE=UC701SystemStateMap
Slovensko
Přeshraniční toky - Rumunsko
Actual data of Romania power system
http://portal.transelectrica.ro/StareSistem/protocoale/starea_sistemului.php
Rumunsko
Přeshraniční toky - Lotyšsko
Actual data of Latvia power system
http://www.ast.latvenergo.lv/portal/page?_pageid=73,418995&_dad=portal&_schema=PORTAL
Lotyšsko
Přeshraniční toky - Finsko
Actual data of Finland power system
http://www.fingrid.fi/portal/suomeksi/sahkomarkkinat/voimajarjestelman_tila/
Finsko
Přeshraniční toky - Švédsko
Actual data of Sweden power system
http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Driftlage1/
Švédsko
Opětné zapínání v distribuční soustavě vysokého napětí
odborný článek v časopise ELEKTROREVUE
http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/energetika--vykonova-elektronika--elektrotechnologie/0/opetne-zapinani-v-distribucni-soustave-vysokeho-napeti/
Česká republika
EnEng, s.r.o.
řešení pro energetiku a technologii
http://www.eneng.cz/
Česká republika
Hydro-Québec
generates, transmits and distributes electricity
http://www.hydroquebec.com/
Kanada
California ISO
The California Independent System Operator
http://www.caiso.com/
USA
WesternPower
is responsible for the distribution and transmission of electricity in the South West of Western Australia.
http://www.westernpower.com.au/
Austrálie
EnergyAustralia

http://www.energyaustralia.com.au/
Austrálie
CountryEnergy
is a leading Australian energy provider.
http://www.countryenergy.com.au/
Austrálie
ActewAGL
Provides distribution and retail for utility services in the ACT.
http://www.actewagl.com.au/
Austrálie
Alinta
Alinta owns and operates a number of gas and electricity distribution networks around Australia.
http://www.alinta.net.au/
Austrálie
Aurora Energy
Electricity distributor and retailer in Tasmania.
http://www.auroraenergy.com.au/
Austrálie
CitiPower
Owner and manager of the electricity distribution network in Melbourne's CBD and inner suburbs.
http://www.citipower.com.au/
Austrálie
Energex
Energex is the electricity distribution network owner in South East Queensland and northern New South Wales.
http://www.energex.com.au/
Austrálie
Ergon Energy
Ergon Energy owns and manages the electricity distribution network in Queensland's regional areas covering over 1 million square km.
http://www.ergon.com.au/
Austrálie
ETSA Utilities
ETSA Utilities is South Australia's electricity distributor.
http://www.etsautilities.com.au/
Austrálie
Horizon Power
Horizon Power distributes power to the Pilbara, Kimberley, Gascoyne, Mid West and southern Goldfields in regional WA.
http://www.horizonpower.com.au/
Austrálie
Integral Energy
Electricity distributor and retailer in NSW, mainly serving the western and southern areas of Sydney.
http://www.integral.com.au/
Austrálie
Power and Water Corporation
Electricity distributor and retailer in the Northern Territory.
http://www.powerwater.com.au/
Austrálie
Powercor Australia
Victoria's largest electricity distributor.
http://www.powercor.com.au/
Austrálie
SP AusNet
SP AusNet is a major electricity and gas distributor in Victoria.
http://www.spipowernet.com.au/
Austrálie
Global Energy Network Institute

http://www.geni.org/
USA
Electric Networks of Armenia

http://www.ena.am/
Arménie
Korean Electric Power Corporation (KEPCO)

http://www.kepco.co.kr/
Jižní Korea
ESCAP
The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
http://www.unescap.org/
-
NEPRA
National Electric Power Regulatory Authority Islamic Republic of Pakistan
http://www.nepra.org.pk/
Pakistán
FESCO
Faisalabad Electric Supply Company
http://www.fesco.com.pk/
Pakistán
IESCO
Islamabad Electric Supply Company
http://www.iesco.com.pk/
Pakistán
PESCO

http://www.pesco.com.pk/
Pakistán
PPIB
Private power & infrastructure board
http://www.ppib.gov.pk/
Pakistán
GEPCO

http://www.gepco.com.pk/
Pakistán
KESC
Karachi Electric Supply Company
http://www.kesc.com.pk/
Pakistán
MEPCO
Multan Electric Power Company
http://www.mepco.com.pk/
Pakistán
AEDP

http://www.aedb.org/
Pakistán
HESCO
Habib Construction Services (Pvt) Ltd
http://www.hesco.com.pk/
Pakistán
LESCO
Lahore Electric Supply Company Limited
http://www.lesco.gov.pk/
Pakistán
QESCO
Quetta Electric Supply Company
http://www.qesco.com.pk/
Pakistán
Hokkaido EPCo

http://www.hepco.co.jp/
Japonsko
Tohoku EPCo

http://www.tohoku-epco.co.jp/
Japonsko
Tokyo EPCo

http://www.tepco.co.jp/
Japonsko
Hokuriku EPCo

http://www.rikuden.co.jp/
Japonsko
Chubu EPCo

http://www.chuden.co.jp/
Japonsko
Kansai EPCo

http://www.kepco.co.jp/
Japonsko
Chugoku EPCo

http://www.energia.co.jp/
Japonsko
Shikoku EPCo

http://www.yonden.co.jp/
Japonsko
Kyushu EPCo

http://www.kyuden.co.jp/
Japonsko
Okinawa EPCo

http://www.okiden.co.jp/
Japonsko
Federation of Electric Power Companies

http://www.fepc.or.jp/english/ Major Wholesalers
Japonsko
Electric Power Development Co

http://www.jpower.co.jp/english/index.html
Japonsko
EGEM s.r.o.
EGEM s.r.o. je inženýrsko dodavatelskou společností se zaměřením na projektování, výstavbu, rekonstrukce, opravy, servis a údržbu rozvodných energetických zařízení včetně přenosových cest a elektročástí zdrojů elektrické energie.
http://www.egem.cz/
Česká republika
Bael
vydavatel odborného časopisu Elektrotechnika
http://www.bael.cz/
Česká republika
Energetika servis s.r.o.
Návrh, výroba a dodávka konstrukcí pro distribuční rozvod elektrické energie VN a NN
http://www.energetika-servis.cz/
Česká republika
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.
významný dodavatel měřicích přístrojů pro energetiku
http://www.e-mega.cz/
Česká republika
Ing. Pavel Karban, Ph.D.
Ústav teoretické elektrotechniky FEL ZČU (MATLAB, numerické metody)
http://home.zcu.cz/~karban/main/
Česká republika
Multimediální učebnice
Elektromagnetické vlny Mikrovlná technika
http://www.urel.feec.vutbr.cz/~raida/multimedia/index.php
Česká republika
ACTA ELECTROTECHNICA ET INFORMATICA
An international peer-reviewed scientific journal published quarterly by the Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Technical University of Košice,Slovakia ince 2001.
http://www.aei.tuke.sk/index.html
Slovensko
MAW - Matematické výpočty online
Stránka obsahuje rozhraní pro matematické výpočty na webu.
http://user.mendelu.cz/marik/maw/index.php
Česká republika
Wonder Whiz Kids Community (online science library)
Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie pro děti (anglicky)
http://www.wonderwhizkids.com/

Science Books Online
lists free science e-books, textbooks, lecture notes, monographs, and other science related documents. All texts are available for free reading online, or for downloading in various formats.
http://www.sciencebooksonline.info/

FreeScience.info
is an initiative to substitute real libraries with a virtual one, where it will be possible download all books, in a printable format mainly PDF.
http://www.freescience.info/index.php
Itálie
SpringerLink
is one of the world's leading interactive databases for high-quality STM journals, book series, books, reference works and the Online Archives Collection. SpringerLink is a powerful central access point for researchers and scientists.
http://www.springerlink.com/
USA
PRO-ENERGY magazín
je populárně technický čtvrtletník, ve kterém čtenáři mohou získat informace o trendech a perspektivách na českém a slovenském energetickém trhu.
http://www.pro-energy.cz/
Česká republika
Journal of Electrical Engineering
joint publication of the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the Slovak Technical University, and of the Institute of Electrical Engineering of the Slovak Academy of Sciences
http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/
Slovensko
Journal of Electric Engineering
The new JEE Journal is designed to be able to manage the increasing number of published articles. The new system will allow the publishers as well as the JEE team to make publishing more efficient.
http://www.jee.ro/
Rumunsko
International Journal of Electrical Engineering Education
IJEEE is a forum for the exchange of ideas in the teaching of electrical engineering and electronics at university and technical college level.
http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/journals/journal.asp?id=11
Velká Británie
Journal of Electrical Engineering
The scope of ELEKTRIKA covers all aspects of electrical engineering which include (but not limited to) microelectronics, electronic devices, telecommunications, control systems, power electronics and drive systems, robotics, power systems, high voltage engineering, instrumentation, etc.
http://www.fke.utm.my/elektrika/
Malajsie
Directory of Open Access Journals
This service covers free, full text, quality controlled scientific and scholarly journals.
http://www.doaj.org/
Švédsko
LINEAMPS
is built under the Windows environment and is easily operated from a user driven control panel. LINEAMPS incorporates steady, dynamic, transient ampacity, and weather forecast models to provide power line ampacity from millisecond to seven days in advance.
http://www.lineamps.net/
USA
../teorie_a_praxe/RV_plakat_vzorce_I.pdf Plakát - Elektrotechnické vzorce I. (264.5 kB)

../teorie_a_praxe/RV_plakat_vzorce_I.pdf
Česká republika
Transmission & Distribution World
is edited for engineers and operating professionals in the electric power industry.
http://tdworld.com/
USA
Meteoradar (Německo)

http://www.niederschlagsradar.de/
Německo
Meteoradar (oblast západní Evropy)

http://www.meteox.com/
Německo
PDA verze projektu MEDARD, předpovědního modelu počasí

http://pda.medard-online.cz/
Česká republika
Intelligent Energy Portal
The Intelligent Energy Portal provides quick and thorough access to latest news and articles related to energy production, distribution and end use.
http://intelligentenergyportal.com/
USA
Dopravní info
Aplikace vznikla v rámci realizace Jednotného systému dopravních informací v ČR, jejím provozovatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
http://www.dopravniinfo.cz/
Česká republika
Portál měření radioaktivity v životním prostředí (Francie)
IRSN - Institut de radioprotection et de súreté nucléaire
http://sws.irsn.fr/sws/mesure/index
Francie
Enterprise Software Solution - demo free for 2 month
ETAP is the most comprehensive enterprise solution for design, simulation, operation, control, optimization, and automation of generation, transmission, distribution, and industrial power systems.
http://etap.com/demo-section/demo-download.aspx
USA
Frekvence přenosové soustavy kontinentální Evropy
Přebíráno ze stránek ENTSO-E
../vypocty/frekvence.php
Evropská unie
Okamžité prevádzkové hodnoty elektrizačnej sústavy Slovenska
Přebíráno ze stránek SEPS, a.s.
https://dae.sepsas.sk/default.aspx?UC_CODE=UC701SystemStateMap#-SS_PUB-PUB-DATAFLOW-SYSTEM_STATE_MAP_VIEW
Slovensko
Frekvence jednotné energetické soustavy Ruska
Přebíráno ze stránek systémového operátora jednotné energetické soustavy Ruska
../vypocty/frekvence_ru.php
Rusko
Energy University

http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/training/energy-university/energy-university.page
Francie
../teorie_a_praxe/091212_ modelovani_site.pdf METODA UZLOVÝCH NAPĚTÍ - VÝPOČET ZKRATOVÝCH PROUDŮ V SÍTI VVN (602.9 kB)
Semestrální projekt
../teorie_a_praxe/091212_ modelovani_site.pdf
Česká republika
E-Academy
certifikovaná výuka anglického jazyka zdarma
http://www.e-academy.cz/index.php
Česká republika
Metodika tvorby bibliografických citací
Publikace obsahuje interaktivní tutoriály, v nichž se čtenář dozví, jak citovat podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikací EndNoteWeb, s jejíž pomocí lze generovat soupisy citované literatury podle požadavků stovek vědeckých časopisů.
http://is.muni.cz/elportal/?id=895998
Česká republika
Elektronické výukové publikace
autorská díla používaná při výuce na Masarykově univerzitě
http://is.muni.cz/elportal/studovna.pl
Česká republika
Střední škola technická
Praha 4, Zelený pruh 1294
http://www.zelenypruh.cz
Česká republika
Střední škola elektrotechniky a strojírenství

http://www.ssesp10.cz
Česká republika
Střední škola průmyslové elektrotechniky ELTODO, s.r.o.

http://www.sspe.eltodo.cz
Česká republika
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Praha 9, Poděbradská 1/179
http://www.copth.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Trhové Sviny, Školní 709
http://www.souts.cz
Česká republika
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy
Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537
http://www.sosehl.cz
Česká republika
Střední škola technická a obchodní
Dačice, Strojírenská 304
http://www.issto.cz
Česká republika
Střední odborné učiliště
Blatná, U Sladovny 671
http://www.soublatna.cz
Česká republika
Střední škola řemesel a služeb
Strakonice, Zvolenská 934
http://www.ssrsstrakonice.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Jindřichův Hradec, Jáchymova 478
http://www.sos-jh.cz
Česká republika
Střední odborné učiliště technické
Soběslav, Jiráskova 66/II
http://www.soutau.cz
Česká republika
Střední škola spojů a informatiky
Tábor, Bydlinského 2474
http://www.sous.cz
Česká republika
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy
Sezimovo Ústí, Budějovická 421
http://www.copsu.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Blansko, Bezručova 33
http://www.sosblansko.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Hustopeče, Masarykovo nám. 1
http://www.sou-hustopece.cz
Česká republika
Střední odborné učiliště
Kyjov, Havlíčkova 1223/17
http://www.soukyjhavli.cz
Česká republika
Střední škola uměleckoprůmyslová a technická
Velké Opatovice, Mládežnická 430
http://www.ssupt.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické
Brno, Trnkova 113
http://www.sos-soubrno.cz
Česká republika
Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o.

http://www.skolyjh.cz
Česká republika
Střední škola polytechnická
Brno, Jílová 36g
http://www.jilova.cz
Česká republika
Integrovaná střední škola
Sokolnice 496
http://www.iss-sokolnice.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.

http://1www.zamekkurim.cz
Česká republika
Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště
Břeclav, nábř. Komenského 1
http://www.spsbv.cz
Česká republika
Integrovaná střední škola
Hodonín, Lipová alej 21
http://www.issho.cz
Česká republika
Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště
Znojmo, Uhelná 6
http://www.sou-uhelna.znojmo.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Vyškov, Sochorova 15
http://www.sos-vyskov.cz
Česká republika
Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o.

http://www.sou-kv.cz
Česká republika
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

http://www.stavebniskolakv.cz
Česká republika
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

http://www.isste.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Hradec Králové, Hradební 1029
http://www.hradebni.cz
Česká republika
Integrovaná střední škola
Nová Paka, Kumburská 846
http://www.issnp.cz
Česká republika
Střední škola technická a řemeslná
Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
http://www.sstrnb.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Nové Město nad Metují, Školní 1377
http://www.sossou-nm.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola
Hronov, Hostovského 910
http://www.spshronov.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola
Trutnov, Školní 101
http://www.spstrutnov.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

http://www.skolalipa.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

http://www.spstjbc.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

http://www.sosag.cz
Česká republika
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace

http://www.iss.ipnet.cz
Česká republika
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace

http://www.sosbruntal.cz
Česká republika
Soukromá střední škola Třinec
Třinec, Průmyslová 1000
http://sostrinec.cz
Česká republika
Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace

http://www.soustop.cz
Česká republika
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
Opava, Kolofíkovo nábřeží 51
http://www.sst.opava.cz
Česká republika
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Frýdek - Místek, Pionýrů 2069
http://www.ssed-fm.cz
Česká republika
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
Karviná, Žižkova 1818
http://www.ssinte-karvina.cz
Česká republika
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

http://www.sosboh.cz
Česká republika
Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613
http://www.outech-havirov.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

http://www.spsfren.cz
Česká republika
Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace

http://www.sos-sou.cz
Česká republika
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace
Ostrava, Na Jízdárně 30
http://www.sse-najizdarne.cz
Česká republika
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM

http://www.vitkovickastredni.cz
Česká republika
Střední odborná škola Litovel, Komenského 677

http://www.soulitovel.cz
Česká republika
Střední škola stavební a podnikatelská s.r.o.

http://www.ssstpo.com/
Česká republika
Střední škola technická a obchodní
Olomouc, Kosinova 4
http://www.kosinka.com
Česká republika
Střední odborné učiliště stavební
Prostějov, Fanderlíkova 25
http://www.soufan.eu
Česká republika
Střední odborná škola železniční a stavební
Šumperk, Bulharská 8
http://www.soszs.cz
Česká republika
Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781
http://www.sse-lipniknb.cz
Česká republika
Střední škola technická
Mohelnice, 1. máje 2
http://www.sstmoh.cz
Česká republika
Střední odborné učiliště stavební Pardubice s.r.o.

http://ssous.webzdarma.cz
Česká republika
Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131

http://www.sosesasou.cz
Česká republika
Průmyslová střední škola Letohrad

http://www.pssletohrad.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů
Česká Třebová, Skalka 1692
http://www.sosuct.cz
Česká republika
Střední odborné učiliště elektrotechnické
Plzeň, Vejprnická 56
http://www.souepl.cz
Česká republika
Střední škola
Horní Bříza, U Klubu 302
http://www.stredniskolahb.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola
Tachov, Světce 1
http://www.sps-tachov.cz
Česká republika
Integrovaná střední škola technická
Benešov, Černoleská 1997
http://isstbn.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Kladno, Dubská
http://sou-dubska.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Beroun - Hlinky, Okružní 1404
http://www.soshlinky.cz
Česká republika
Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební
Kolín II, Pražská 112
http://www.ss-stavebnikolin.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Nymburk, V Kolonii 1804
http://www.copnb.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola
Rakovník, Gen. Kholla 2501/II
http://www.spsrakovnik.cz
Česká republika
Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště
Kolín, Jaselská 826
http://www.soskolin.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel
Kutná Hora, Čáslavská 202
http://www.sosasoukh.cz
Česká republika
Integrovaná střední škola technická
Mělník, K učilišti 2566
http://www.isstechn.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Mladá Boleslav, Jičínská 762
http://www.odbskmb.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

http://www.dubno.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspěvková organizace
Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703
http://www.sstvdf.cz
Česká republika
Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace
Chomutov, Na Průhoně 4800
http://www.ssescv.cz
Česká republika
Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace
Most - Velebudice, Dělnická 21
http://www.sstmost.cz
Česká republika
Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace

http://www.ssstavebni.tce.cz
Česká republika
Střední škola technická AGC a.s.

http://www.skola-agc.cz
Česká republika
Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace

http://www.stsul.cz
Česká republika
Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem-Stříbrníky, příspěvková organizace

http://www.sseas.cz
Česká republika
Střední odborné učiliště technické
Chotěboř, Žižkova 1501
http://www.souch.cz
Česká republika
Střední škola stavební Jihlava

http://ssstavji.cz
Česká republika
Střední škola technická Jihlava
Jihlava, Polenská 2
http://www.sstji.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

http://www.spssou-pe.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola Třebíč
Třebíč, Manželů Curieových 734
http://www.spst.cz
Česká republika
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

http://www.ssrs.cz
Česká republika
Střední škola stavební Třebíč

http://www.stavebniskola.trebic.net
Česká republika
Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí

http://www.ssrsvm.cz
Česká republika
Střední škola technická Žďár nad Sázavou

http://www.sstzr.cz
Česká republika
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

http://www.coptkm.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola Uherský Brod

http://www.sps-ub.cz
Česká republika
Střední škola MESIT, o.p.s.

http://www.skola.mesit.cz
Česká republika
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

http://www.isscopvm.cz
Česká republika
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
Valašské Meziříčí, Vsetínská 454
http://www.val-mez.cz
Česká republika
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

http://www.roznovskastredni.cz
Česká republika
Střední odborná škola Otrokovice

http://www.sosotrokovice.cz
Česká republika
Střední odborná škola Slavičín

http://sosslavicin.cz
Česká republika
Střední škola MESIT, o.p.s.

http://www.skola.mesit.cz
Česká republika
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

http://www.sosvsetin.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

http://www.spspzlin.cz
Česká republika
Střední škola obchodně technická s.r.o.

http://www.ssot.cz
Česká republika
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní
Praha 1, Masná 18
www.spsdmasna.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola na Proseku
Praha 9, Novoborská 2
www.sps-prosek.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
České Budějovice, Dukelská 13
www.spssecb.cz
Česká republika
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická
Velešín, U Hřiště 527
http://www.sosvel.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
Písek, Karla Čapka 402
http://www.sps-pi.cz
Česká republika
Střední odborná škola
V Jezárkách 745
www.blek.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola elektrotechnická
Brno, Kounicova 16
www.spsebr.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola Ostrov
Ostrov nad Ohří, Jáchymovská 1
www.spsostrov.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola
Hradec Králové, Hradecká 647
www.spshk.cz
Česká republika
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Jičín, Pod Koželuhy 100
www.vos-sps-jicin.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií
Dobruška, Čs. odboje 670
www.spse.dobruska.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace
Havířov - Město, Makarenkova 1
www.sselek-havirov.cz
Česká republika
Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Ostrava, Moravská 2
www.sosd.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Ostrava, Kratochvílova 7
www.spseiostrava.cz
Česká republika
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická
Olomouc, Božetěchova 3
www.spseol.cz
Česká republika
Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské
Prostějov, Lidická 4
spsasou.prostejov.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola
Přerov, Havlíčkova 2
http://www.sps.pr-net.cz/
Česká republika
Střední škola technická
Přerov, Kouřílkova 8
www.kourilkova8.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola elektrotechnická
Mohelnice, Gen. Svobody 2
www.spsemoh.cz
Česká republika
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Šumperk, Gen. Krátkého 1
www.vsps-su.cz
Česká republika
Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim
Chrudim, Čáslavská 973
www.sspst-chrudim.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola
Pardubice, Karla IV. 13
www.spse.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Lanškroun, Kollárova 445
http://www.spslan.cz
Česká republika
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana
Česká Třebová, Habrmanova 1540
http://www.vda.cz
Česká republika
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Sušice, U Kapličky 761
www.sossusice.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola
Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
www.klatovynet.cz/spskt
Česká republika
Střední průmyslová škola strojnická
Plzeň, Klatovská 109
www.spstrplz.cz
Česká republika
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická
Plzeň, Koterovská 85
www.spse.pilsedu.cz
Česká republika
Gymnázium a Střední odborná škola
Rokycany, Mládežníků 1115
www.gasos-ro.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
Kladno, Jana Palacha 1840
www.spskladno.cz
Česká republika
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Kutná Hora, Masarykova 197
www.vos-kh.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
Příbram II, Hrabákova 271
www.spspb.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55, příspěvková organizace
Děčín VI, Slovanská 1000/55
www.prumka.cz
Česká republika
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace
Varnsdorf 5, Mariánská 1100
www.vosvdf.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Chomutov, Školní 50
www.spscv.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.
Žatec, Svatováclavská 1404
zatecsspse.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
Ústí nad Labem, Resslova 5
www.spsul.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola Jihlava
Jihlava, Tř. Legionářů 3
www.sps-jia.cz
Česká republika
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
www.spszr.cz
Česká republika
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
Kroměříž, Nábělkova 539
www.coptkm.cz
Česká republika
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Uherské Hradiště, Kollárova 617
www.ssph-uh.cz
Česká republika
Střední průmyslová škola Zlín
Zlín, tř. Tomáše Bati 4187
http://www.spszl.cz
Česká republika
../teorie_a_praxe/BP.pdf ZAJIŠTĚNÍ PORUCHOVÉ SLUŽBY PRO LIKVIDACI PORUCH NA ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (1.5 MB)
Bakalářská práce
../teorie_a_praxe/BP.pdf
Česká republika
../teorie_a_praxe/DP.pdf MODELOVÁNÍ NESYMETRICKÉHO TŘÍFÁZOVÉHO VEDENÍ (1.6 MB)
Diplomová práce
../teorie_a_praxe/DP.pdf
Česká republika
Přeshraniční toky - Rakousko
Actual data of Austria power systém
http://www.apg.at/transparency/CBPF/Map.aspx
Rakousko
Přeshraniční toky - Slovinsko
Actual data of Slovenia power systém
http://195.47.226.39/modload.php?&c_mod=omrezje&op=fullscreen
Slovinsko
Přeshraniční toky - Maďarsko
Actual data of Hungarian power system
http://www.mavir.hu/web/mavir-en/hungarian-power-system-actual-data
Maďarsko
Přeshraniční toky - Dánsko
Actual data if Denmark power system
http://energinet.dk/Flash/Forside/index.html
Dánsko
Energinet.dk( Energinet.dk), Denmark

http://energinet.dk/
Dánsko
Electricity System Operator of the Republic of Bulgaria

http://www.tso.bg/
Bulharsko
Aktuální data energetické sítě Islandu
Actual data of Iceland power system
http://www.landsnet.is/index.aspx?GroupId=1218
Island
Přeshraniční toky - Norsko
Actual data of Norway power system
http://www.statnett.no/en/The-power-system/Production-and-consumption/stuff/
Norsko
Přeshraniční toky - Estonsko
Actual data of Estonia power system
http://www.elering.ee/index.php?id=506&L=1
Estonsko
Přeshraniční toky - Lotyšsko
Actual data of Latvia power system
http://www.latvenergo.lv/portal/page?_pageid=80,1084667&_dad=portal&_schema=PORTAL
Lotyšsko
Přeshraniční toky - Bosna a Hercegovina
Actual data of Bosnia and Herzegovina power system
http://www.nosbih.ba/greskaEES.aspx?langid=en
Bosna a Hercegovina
Přeshraniční toky - Litva
Actual data of Lithuania power system
http://www.litgrid.eu/litgrid/m/m_litgrid/wfiles/map_lit.jpg
Litva
Theses.cz
Systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi
http://theses.cz/
Česká republika
Odevzdej.cz
Systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích
http://odevzdej.cz/
Česká republika
Radeton s.r.o.
Společnost poskytuje produkty pro vytyčení inženýrských sítí a lokalizaci jejich poruch a včetně servisu ve formě školení, poradenství a poprodejní péče.
http://www.radeton.cz
Česká republika
Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn
odborný článek v časopise ELEKTROREVUE
http://elektrorevue.cz/cz/clanky/energetika--vykonova-elektronika--elektrotechnologie/0/regulace-napeti-v-distribucni-soustave-vn-a-nn/
Česká republika
Řemeslná zručnost
Stránky věnované nekvalitní montáži při výstavbě a obnově zařízení distribuční soustavy
../teorie_a_praxe/vystavba.htm
Česká republika
Vliv fotovoltaických elektráren na provoz distribuční soustavy
odborný článek v časopise ELEKTROREVUE
http://elektrorevue.cz/cz/clanky/energetika--vykonova-elektronika--elektrotechnologie/0/vliv-fotovoltaickych-elektraren-na-provoz-distribucni-soustavy/
Česká republika
Provoz a údržba zařízení distribuční soustavy
Stránky věnované provozu a údržbě zařízení distribuční soustavy
../teorie_a_praxe/provoz.htm
Česká republika
Kompenzace kapacitních proudů v síti vysokého napětí
Stránky věnované problematice kompenzace kapacitních proudů vedení vysokého napětí v sítích s nepřímo uzemněných uzlem
../teorie_a_praxe/tlumivky/index.php
Česká republika
E.ON Distribuce, a.s.
držitel licence na distribuci elektřiny v oblasti jižních Čech a jižní Moravy a držitel licence na distribuci plynu v oblasti jižních Čech.
http://www.eon-distribuce.cz/
Česká republika
PREdistribuce, a.s.

http://www.predistribuce.cz/distribuce.html
Česká republika
ZSE Distribúcia, a.s.

http://www.zse-distribucia.sk/
Slovensko
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

http://www.sse-d.sk/
Slovensko
Východoslovenská distribučná, a.s.

http://www.vsds.sk/
Slovensko
PGE Dystrybucja S.A.

http://www.pgedystrybucja.pl/
Polsko
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

http://www.lublin.pgedystrybucja.pl/
Polsko
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

http://www.dystrybucja.zeb.com.pl/pl/zeb.php
Polsko
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto

http://www.lze-dystrybucja.pl/serwis/
Polsko
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren

http://www.zelt.pl/osd/
Polsko
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

http://www.pge-dystrybucja-rzeszow.pl/
Polsko
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

http://www.warszawa.pgedystrybucja.pl/
Polsko
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

http://zkedystrybucja.pl/main.php?akcja=0&In=
Polsko
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna

http://skarzysko.pgedystrybucja.pl/
Polsko
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

http://www.urso.gov.sk
Slovensko
Urząd Regulacji Energetyki / The Energy Regulatory Office of Poland (URE / ERO)

http://bip.ure.gov.pl/
Polsko
TAURON Dystrybucja GZE S.A.,

http://www.tauron-dystrybucja.pl/
Polsko
ENERGA-OPERATOR SA

http://www.energa-operator.pl/
Polsko
Energie-Control Austria (E-Control)

http://www.e-control.at/
Rakousko
Commission pour la Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG)

http://www.creg.be/
Belgie
State Energy & Water Regulatory Commission (SEWRC)

http://www.dker.bg/
Bulharsko
Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA)

http://www.cera.org.cy/
Kypr
Energitilsynet - Danish Energy Regulatory Authority (DERA)

http://www.dera.dk
Dánsko
Konkurentsiamet - Estonian Competition Authority - Energy Regulatory Dept (ECA)

http://www.konkurentsiamet.ee
Estonsko
Energiamarkkinavirasto - The Energy Market Authority (EMV)

http://www.energiamarkkinavirasto.fi/
Finsko
Commission de Régulation de l'Energie (CRE)

http://www.cre.fr/
Francie
Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Posts and Railway (Bundesnetzagentur - BNetzA)

http://www.bundesnetzagentur.de/
Německo
Regulatory Authority for Energy (PAE / RAE)

http://www.rae.gr/
Řecko
Magyar Energia Hivatal / Hungarian Energy Office (MEH / HEO)

http://www.eh.gov.hu/
Maďarsko
Orkustofnun / National Energy Authority Orkugardi

http://www.os.is/
Island
Commission for Energy Regulation (CER) The Exchange

http://www.cer.ie/
Irsko
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG)

http://www.autorita.energia.it/
Itálie
Sabiedrisko pakalpojumu regulçðanas komisija / Public Utilities Commission (PUC)

http://www.sprk.gov.lv/
Lotyšsko
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija / National Control Commission for Prices and Energy (NCC)

http://www.regula.lt/
Litva
Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR)

http://www.ilr.lu/
Lucembursko
Malta Resources Authority (MRA)

http://www.mra.org.mt/
Malta
Dutch Office of Energy Regulation / Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

http://www.dte.nl/
Nizozemí
Norges vassdrags- og energidirektorat / Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)

http://www.nve.no/
Norsko
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos / Energy Services Regulatory Authority (ERSE)

http://www.erse.pt/
Portugalsko
Antoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei/Romanian Energy Regulatory Authority (ANRE)

http://www.anre.ro/
Rumunsko
Javna Agencija Republike Slovenije za energijo / Energy Agency of the Republic of Slovenia

http://www.agen-rs.si/
Slovinsko
La Comisión Nacional de Energía / National Energy Commission (CNE)

http://www.cne.es/
Španělsko
Energimarknadsinpektionen / Energy Markets Inspectorate(EI)

http://www.ei.se/
Švédsko
Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem)

http://www.ofgem.gov.uk/
Velká Británie
Federal Electricity Commission (ElCom)

http://www.admin.ch/
Švýcarsko
Energy Regulatory Commission of the Republic of Macedonia (ERC)

http://www.erc.org.mk/
Makedonie
E.ON Hanse AG

http://www.eon-hanse.com/
Německo
E.ON edis AG

http://www.eon-edis.com/
Německo
E.ON Mitte AG

http://www.eon-mitte.com/
Německo
E.ON Netz GmbH

http://www.eon-netz.com/
Německo
E.ON Bayern AG

http://www.eon-bayern.com/
Německo
E.ON Avacon AG

http://www.eon-avacon.com/
Německo
E.ON Westfalen Weser

http://www.eon-westfalenweser.com/
Německo
E.ON Thüringer Energie

http://www.eon-thueringerenergie.com/
Německo
E.ON Moldova Distribuţie SA

http://www.eon-energie.ro/ro/eon-moldova-distributie/
Rumunsko
Northern Powergrid

http://www.northernpowergrid.com/
Velká Británie
Scottish Power

http://www.scottishpower.co.uk/
Velká Británie
Southern Electric Power Distribution

http://www.ssepd.co.uk/
Velká Británie
Electricity North West Limited

http://www.enwl.co.uk/
Velká Británie
Western Power Distribution

http://www.westernpower.co.uk/
Velká Británie
UK Power Networks

http://www.ukpowernetworks.co.uk/
Velká Británie
EDF Energy (IDNO) Ltd

http://www.edfenergy.com/
Francie
Enel Distribuzione

http://www.enel.it/it-IT/azienda/profilo/enel_in_italia/enel_distribuzione/
Itálie
EDP Distribuicao

http://www.edpdistribuicao.pt/
Portugalsko
ESB Networks Ltd

http://www.esb.ie/esbnetworks/
Irsko
Problematika provádění prací pod napětí na vedení vysokého napětí distribuční soustavy
odborný článek v časopise ELEKTROREVUE
http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/energetika--vykonova-elektronika--elektrotechnologie/0/problematika-provadeni-praci-pod-napeti-na-vedeni-vysokeho-napeti-distribucni-soustavy/
Česká republika
Kubanenergo

http://www.kubanenergo.ru/eng/
Rusko
Interregional distributive grid company of Siberia

http://www.mrsk-sib.ru/eng/
Rusko
Interregional Distributive Grid Company of Urals

http://www.mrsk-ural.ru/en/
Rusko
Interregional Distributive Grid Company of Center and Volga Region

http://www.mrsk-cp.ru/en/
Rusko
Interregional Distributive Grid Company of Volga

http://www.mrsk-volgi.ru/eng/
Rusko
Interregional Distributive Grid Company of the South

http://en.mrsk-yuga.ru/
Rusko
Moscow United Electric Grid Company

http://moesk.ru/en/
Rusko
Yantarenergo

http://www.yantene.ru/
Rusko
EDF DÉMÁSZ Hálózati

https://www.edfdemaszhalozat.hu/
Maďarsko
The corporate technical journal

http://www.abb.com/review
Velká Británie
Časopis VISIONS

http://stest1.etnetera.cz/visions/
Česká republika
Elektrotechnický magazín
Odborný informační zdroj poskytující komplexní informace pro elektrotechniky, energetiky, projektanty, zájemce o silnoproudou elektrotechniku, podnikatele a investory v oborech elektro.
http://www.etm.cz/
Česká republika
Časopis Pro revize
je zaměřen na oblasti revizí, měření, termodiagnostiky a legislativy. Je nepostradatelnou pomůckou všem revizním technikům, elektrotechnikům, energetikům, elektroúdržbářum a zájemcům o silnoproudou elektroniku a měření.
http://www.prorevize.cz/
Česká republika
Časopis Pro elektrické stroje a pohony
je zaměřen na elektrické stroje, pohony, alternátory, dynama, měniče a ostatní příslušenství.
http://www.propohony.cz/
Česká republika
Časopis Pro projektanty
je zaměřen na oblast elektroprojektování, elektroinstalace, výrobky a legislativu. Má být nepostradatelnou pomůckou všem elektroprojektantům, elektrotechnikům, podnikatelům a investorům v oborech elektro.
http://www.proprojektanty.cz/
Česká republika
QR Code Generator

http://www.the-qrcode-generator.com/
Německo
Svodový proud homogenního vedení s rozprostřenými parametry
odborný článek v časopise ELEKTROREVUE
http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/energetika--vykonova-elektronika--elektrotechnologie/0/svodovy-proud-homogenniho-vedeni-s-rozprostrenymi-parametry/
Česká republika
Swedish Neutral AB

http://www.swedishneutral.se/
Švédsko
Advances in Electrical and Electronic Engineering

http://advances.utc.sk/
Slovensko
Praktické tabulky pro elektrotechniky
(vhodné i pro malé displeje mobilních telefonů)
../mobile/index.htm
Česká republika
../teorie_a_praxe/130417_Prevody_traf_a_moznosti_jejich_regulace.pdf Velikosti výstupních napětí v závislosti na převodu DTR, nastavení odbočky a vstupního primárního napětí (41.6 kB)

../teorie_a_praxe/130417_Prevody_traf_a_moznosti_jejich_regulace.pdf
Česká republika
438/1919 Sb.
Zákon o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=1339&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
Česká republika
139/1926 Sb.
Zákon o finanční podpoře elektrisace venkova
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=4213&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
Česká republika
235/1946 Sb.
Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=235&r=1946
Česká republika
273/1949 Sb.
Zákon o soustavné elektrisaci venkova
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=273&r=1949
Česká republika
79/1957 Sb.
Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=79&r=1957
Česká republika
80/1957
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=80&r=1957
Česká republika
153/1961
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=153&r=1961
Česká republika
140/1978
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=140&r=1978
Česká republika
222/1994 Sb.
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=222&r=1994
Česká republika
314/2009 Sb
Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=314&r=2009
Česká republika
Pravidla provozování distribučních soustav

http://www.predistribuce.cz/distribuce/distribucni-sit/pravidla-provozovani.html
Česká republika
Povodí Vltavy
Stavy a průtoky na vodních tocích
http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm
Česká republika
Povodí Labe
Stavy a průtoky na vodních tocích
http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/
Česká republika
Povodí Moravy
Stavy a průtoky na vodních tocích
http://www.pmo.cz/portal/sap/cz/index.htm
Česká republika
Povodí Odry
Stavy a průtoky na vodních tocích
http://www.pod.cz/portal/sap/cz/
Česká republika
Povodí Ohře
Stavy a průtoky na vodních tocích
http://www.poh.cz/portal/SAP/cz/index.htm
Česká republika
Podnikové normy energetiky
České sdružení regulovaných elektroenergetických společností
http://www.csres.cz/CZ/podnikove-normy?page=1
Česká republika
CEZ Distribution Bulgaria

http://www.cez-rp.bg/en/home.html
Bulharsko
Norwegian Meteorological Institute and Norwegian Broadcasting Corporation

http://www.yr.no/
Norsko
Předpověď počasí (Praha)
Norský meteorologický institut (anglicky)
http://www.yr.no/place/Czech_Republic/Prague/Prague/hour_by_hour.html
Norsko
Rezonanční křivka v kompenzované síti vysokého napětí s nepřímo uzemněným uzlem
odborný článek v časopise ELEKTROREVUE
http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/energetika--vykonova-elektronika--elektrotechnologie/0/rezonancni-krivka-v-kompenzovane-siti-vysokeho-napeti-s-neprimo-uzemnenym-uzlem--the-resonance-curve-in-medium-voltage-arc-suppression-coil-earth-system-/
Česká republika
Pešaut – montáže kabelů, s.r.o.
Komplexní služby v oblasti montáží a oprav silnoproudých kabelů a silnoproudých elektrotechnických zařízení.
http://www.pesaut.cz/
Česká republika
Spren s.r.o.
Energetické poradenství
http://www.spren.cz/
Česká republika
MojeEnergie
Portál věnovaný energetice
http://www.mojeenergie.cz/
Česká republika
     Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional


Kontakt © 2007-2011 Autor: René Vápeník www.elektro-energetika.cz